Laptop Hitachi 160GB 5400RPM SATA drive (Lenovo OEM)

Stock Hitachi 160G 5400RPM

 

Laptop Seagate 200GB 7200RPM SATA drive

Seagate 200G 7200RPM

 

Laptop HItachi 200GB 7200RPM SATA drive

Hitachi 200G 7200RPM

 

Deskside Seagate 160GB 7200RPM SATA drive

Seagate Deskside 160G 7200RPM